top of page
Tillstånd 
Härnevi kattpensionat har tillstånd enligt Djurskyddslagen §16 Djurskyddslagen samt ansvarsförsäkring.
GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och/eller den person som bokar kattrum hos oss, så som: Namn, adress, telefonnummer och i förekommande fall även personnummer. Syftet med en sådan behandling är att kunna erbjuda våra tjänster samt vid förekommande fall, göra direktreglering mot försäkringsbolag.
 

Vi har fått dina uppgifter från inackorderingsavtalet. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.


Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är genom det samtycke som gavs när du gjorde en bokning.

Dina uppgifter kommer att sparas i 7 år enligt lag.
 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 076-109 37 12.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen

Force Majeur
Härnevi kattpensionat befriar sig från ansvar för att inte kunna ta emot katter beroende på omständigheter såsom krigshändelse, strejk, lockout, blockad, eldsvåda, naturkatastrof eller annan liknande omständighet utanför parternas kontroll. Befrielsen gäller så länge hinder kvarstår.
Friska katter
Vi förbehåller oss rätten att inte ta emot katter som visar tecken på sjukdom och/eller skada. Vi tar ej heller emot okastrerade hankatter som är äldre än 6 månader eller katter som har mask, fästingar, loppor, löss eller öronskabb.
bottom of page